{"videos":[{"title":"Gas\u00f3leo profesional-Suministros realizados","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/317464593","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/759684786-b6ace3e062ad0571d520b8101d210a7dda184fdf46e27009bf3f21c6d28af91b-d_640"},{"title":"Certificado de estar al corriente en Hacienda con la firma digital","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/330769433","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/775949829-7a4e8c79bab6ae68a56eef3c695f18b366aa89ff3a3b4fb2efc2ec275dde764f-d_640"},{"title":"Certificado de estar al corriente en Hacienda con DNI y PIN","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/330946893","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/776175397-ae57912ad77985122409986cc56288992f5bbad52ad7b99d70fcbaa55f52f0ab-d_295x166"},{"title":"Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/332610429","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/778361974-12a94f50bafe5fb97d26d611a1bac81c95f57dd3b8e24cef2af510394fb03032-d_295x166"},{"title":"\u00bfC\u00f3mo afecta al transporte la nueva Estimaci\u00f3n Directa Especial en Navarra?","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/505139936","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/1045327897-13b711fdba5b393d1698b665e5ba9ad503d443ecdbd8d0d245894a74469328d1-d_295x166"},{"title":"Notificaciones Electr\u00f3nicas","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/598803303","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/1234152211-0cdaca2053faa2b8f94b1a5dc6b82181d54c713f3d5dc8d30a898d345c9b4766-d_640"},{"title":"Firma de un documento con la firma digital","url":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/668227397","thumburl":"https:\/\/i.vimeocdn.com\/video\/1352968501-cc903640d65443d098ea870fd0059b7beede36015be44fa773cb1f7658a4f04e-d_640"},{"title":"Seguridad Social nueva normativa de cotizaci\u00f3n","url":"https:\/\/tradisna.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Seguridad-Social.mp4","thumburl":null}],"result":"ok"}